Regulament City Lab Hackathon

Regulamentul Competiției Hackathon City Lab

Parte a proiectului City LAB

 

Articolul 1 – Organizatorul și Regulamentul Oficial al Competiției Hackathon City Lab 

1.1 Competiția Hackathon Citylab este organizată și desfășurată de către Asociația Română Pentru Smart City denumită în continuare ”Organizatorul„), ca parte finală a proiectului City Lab. 

1.2 Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul oficial”/ “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul Organizatorului precum și pe pagina web www.citylab.ro sau prin solicitare prin e-mail la hello@citylab.ro.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, pentru buna derulare a concursului, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare prin afișare pe site-ul concursului, acesta fiind canalul de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.

 

Articolul 2 – Durata Desfășurării Competiției

2.1. Etapa 1 – Înscrierile în competiția ”Hackathon City Lab„ se vor desfășura începând cu data de 14 decembrie 2021 și încetează la data de 17 decembrie 2021, ora 23:55.

2.2. Etapa 2 – Votul proiectelor înscrise se va desfășura în perioada 18-20 decembrie 2021.

2.3. Etapa 3 – Jurizarea proiectelor înscrise se va desfășura în perioada 18-20 noiembrie 2021.

 

Articolul 3 – Eligibilitatea

3.1. Concursul se adresează elevilor liceelor din Sectorul 6 al Capitalei care și-au exprimat interesul pentru a participa la competiție. Pot participa la această competiție elevii oricărui liceu din Sectorul 6 al Municipiului București, atâta timp cât se organizează ca echipă reprezentantă a unui liceu și au un profesor coordonator.  

 

Articolul 4 – Înregistrarea Proiectelor

4.1. Participanții vor depune proiecte scrise sau în format video, în care își vor prezenta viziunea proprie asupra proiectului înscris.

4.2. Înregistrarea proiectelor se va face exclusiv online, prin completarea unui formular disponibil pe pagina web www.citylab.ro

4.3. Proiectul va consta fie în scrierea unui eseu cu o lungime de maximum 6 pagini (Microsoft Word), fie prin completarea a minimum 6 slide-uri (Microsoft PowerPoint), fie prin înregistrarea unui video cu o lungime maximă de 5 de minute, acompaniat de o prezentare scrisă în oricare dintre formatele menționate anterior.  Elevii pot adăuga în document, schițe, desene scanate sau imagini, fără ca acestea să fie obligatorii. 

4.4. Participanții își pot înregistra în echipe de maximum 12 elevi din cadrul aceluiași liceu (pot fi clase diferite), fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel jurizarea acestora.

4.5. Pentru a fi valide, proiectele înregistrate trebuie să completeze toate câmpurile obligatorii din formular.

 

Articolul 5 – Criterii de Evaluare

5.1. Juriul va evalua toate proiectele depuse după următoarele criterii, fiecare dintre acestea având o pondere de 20% din punctajul total:

Prezentarea ideilor

Calitatea conținutului

Gradul de originalitate al ideilor 

Gradul de aplicabilitate

Factorul wow (caracterul inovator)

 

Articolul 6 – Procesul de selecție a Proiectelor

6.1. Proiectele vor fi notate de către un juriu format din reprezentanții organizatorului, inclusiv experți din mediul universitar.

6.2. În paralel cu evaluarea de către membrii juriului, proiectele vor primi punctaj un public prin vot electronic, pe website-ul www.citylab.ro.  

6.3. Echipa își va prezenta online proiectul, în fața juriului și publicului interesat (părinți, profesori, colegi, auditoriu extern), în cadrul marii finale ce are loc 22 decembrie 2021, între orele 15:30 -19:00.

 

Articolul 7 – Premii

7.1. Premiile constau în vouchere în valoare de:

– 2.000 lei pentru locul I,

– 1.500 lei pentru locul II,

– 1.000 lei pentru locul III.

  • Mențiuni vouchere x 3 a câte 500 lei fiecare

  • Câștigătorii își asumă răspunderea pentru produsele comandate prin intermediul voucherelor valorice și înțeleg că nu au voie să achiziționeze produse care nu sunt destinate minorilor. 

7.3. Toți participanții primesc diplome de participare la proiect, inclusiv profesorii coordonatori.

7.4. Premiile se acordă întregii echipe de proiect așa cum a fost înregistrat proiectul.

 

Articolul 8 – Informare, Publicitate și Comunicare – ACORD GDPR!!! 

Solicitanții și câștigătorii autorizează echipa programului CITY LAB, implicit Hackathon City Lab la:

Publicarea datelor (nume, prenume,) și a descrierii proiectului lor (rezumat), informații furnizate în procesul de aplicare, sau în cadrul activităților de informare și comunicare legate de Competiția  Hackathon City Lab.

Această prevedere se referă la toate materialele de comunicare și mass-media corporative și publice: fișiere, comunicate de presă, site-uri web, înregistrări video, capturi de ecran, înregistrări audio, etc.

 

Echipa de proiect / organizator  Hackathon City Lab

 

Contact Telefon fix : 031-425 42 63, Mobil: 0734 975 423, e-mail: hello@citylab.ro